sonntignomittag, wenn's dossä aagnehm isch.......

wenn's dossä chalt aber trochä isch.....mached mer än uusdehntä spaziergang oder ä chlini wanderig.........

nöchschtä termin.....

sonntignomittag, wenn's nass und chalt isch..........

wenn’s dossä chalt und nass isch bliebt mä am liebschtä i dä warmä stobä……… käfelä, pläuderlä, spielä, jassä…….eifach ä chli zemähöcklä.......

 nöchschtä termin.....